Takstblad opdateret for 2022

Så er takstbladet for 2022 godkendt af kommunen.
Kun minimal ændring i forhold til sidste år.
Se det undermenupunkt  Information, Takster.