Hvem har ansvar for vandledningen

Hvem har ansvaret for vandledningen fra stophanen til forbrugerens installation?

Vandværkets ansvar for ledningsnettet stopper ved forbrugeren stophane i/udenfor skel.

Derfra overgår ansvaret for jordledningen til forbrugeren.

VI anbefaler derfor, at du/I som ejer af jordledningen tegner en stikledningsforsikring.

,