Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Harridslev Vandværk.
Klik på de emner, der har din særlige interesse.

Generalforsamling er afholdt den 16. juni 2020.
Referat er tilgængelig under punktet Generalforsamling.


Driftforstyrelser:
Ingen aktuelle problemer
Uge 39-44: Vi vil montere sensorer til automatisk pejling af vandniveau i begge boringer. Der graves kabelrør ned mellem hovedbygningen og begge boringer, så vi kan trække nye ledninger og vi på sigt nemt kan fornye svag- og stærkstrømskabler.
Uge 26: Der skal foretages stikprøvekontrol af vandmålere. Det sker ved at udskifte måleren med en ny for udvalgte forbrugere (35). De udskiftede målere bliver så testet. Hvis de falder udenfor tolerancen, skal samtlige målere i det parti udskiftes, hvis de er ok, får de resterende målere lov til at blive siddende i yderligere fire år.
09.6.2020: Der lukkes for vandet ca 8:30 og et par timer frem, idet der skal skiftes en stophane på hovedledningen. Det er ved hjørnet af Vangvejen og Rønnevej.
25.5.2020: Sprængning af hovedledning på Vangvejen. Interprenør har skudt ind i ledningen.
24.4.2020: Utæthed ved Skolevænget
8.4.2020: Flere udfald af vandforsyningen på værket på grund af HFI relæ falder ud. Årsag er nu fundet, fejl i affugter.


Nye analyserapport taget 20/10-2020.
Ingen problemer med vandkvaliteten.


Vandets hårdhed er 14°dH (mellem-hård)