Velkommen

Generalforsamling er afholdt 10.6.2021. Referat kan hentes under menupunkt Generalforsamling.


Hvis du har spørgsmål angående din regning, bedes du direkte kontakte MICROWA ABC , som laver vores afregning:
Tlf.: 70 26 93 26 eller e-mail: abc@microwa.dk


Begge sand filtre på værket skal skiftes.
Vi har valgt leverandør Silhorko og arbejdet forventes at starte i uge 20.
Bygningen skal udvides så der bliver god plads omkring filtrene.
Vi vil løbende skrive om forløbet her på siden under menupunkt “Filterskift“.


Driftforstyrelser:
Ingen aktuelle problemer


Nye analyserapport taget 19/05-2021. Ingen problemer med vandkvaliteten.


Vandets hårdhed er 14°dH (mellem-hård)