Velkommen

Hvis du har spørgsmål angående din regning, bedes du direkte kontakte MICROWA , som laver vores afregning:
Tlf.: 70 26 93 26 eller e-mail: abc@microwa.dk


Begge filtre på værket skal skiftes.
Vi indhenter tilbud i øjeblikket.

Driftforstyrelser:
Ingen aktuelle problemer
Uge 7: Tre steder i byen har der været frostsprængning af måler i målerbrønd under de ekstrem kolde nætter.


Nye analyserapport taget 10/02-2021. Ingen problemer med vandkvaliteten.


Vandets hårdhed er 14°dH (mellem-hård)