Velkommen

Års Aflæsning fra Harridslev Vandværk
Der plejer at komme aflæsningskort ud nu her. I år prøver vi noget nyt og de vil derfor blive sendt ud medio december 2021 med senest Aflæsning 31.12.2021 og senest indberetning 03.01.2022.
Hvis jeres indberetning ikke er modtaget 03.01.2022 vil der komme en repræsentant fra vandværket umiddelbart derefter og aflæse uden at der først er sendt en rykker. Der vil her blive pålagt et gebyr.
Vi vil gerne sende flest mulige aflæsningskort ud elektronisk. Derfor må I meget gerne sende følgende til lonj@danskrevision.dk:
Navn, Vejnavn og nr., Mailadresse

Hvis du har spørgsmål angående din regning, bedes du direkte kontakte Lonni Juncher ved Dansk revision, som laver vores afregning:
Tlf.: 89 12 50 70 eller e-mail: lonj@danskrevision.dk


Begge sand filtre på værket er ved at blive skiftet.
Vi har valgt leverandør Silhorko og arbejdet er startet i uge 20 (2021).
Bygningen er udvidet, og de nye filtre er på plads, men endnu ikke indkørt og i brug.
Vi vil løbende skrive om forløbet her på siden under menupunkt “Filterskift“.


Driftforstyrelser:
Ingen aktuelle problemer


Nye analyserapport taget 07/10-2021. Ingen problemer med vandkvaliteten.
Se vandprøverne under menupunkt “Information” og så “Vandkvalitet” eller klik HER.


Vandets hårdhed er 12°dH (mellem-hård) (07.10.2021)