Bestyrelse

Egon Simonsen

Bestyrelsesformand

Alt overordnede, forsyningsproblemer samt diverse kontakt m.m.

Tlf.:   86 44 12 11
Mobil: 23 32 89 59
e-mail: formand@harridslevvand.dk

Anja Roest

Kasserer

Kassereren tager sig af alt vedrørende
Harridslev Vandværks økonomi – bl.a.
betaling af regninger, kontakt til revisor mm.

Mobil: 21 66 49 62
e-mail: kasserer@harridslevvand.dk

Morten Laursen

Bestyrelsesmedlem / kortansvarlig

Udleverer og vedligeholder kort til brug
for fx. gravearbejde samt supplere den daglige drift.

Mobil: 51 74 21 50
e-mail: kortansvarlig@harridslevvand.dk

William Ejlersen

Bestyrelsesmedlem / Vandværks-passer

Vandværks-passeren sørger for den daglige drift af vandværket. Desuden er han kontakt ved reparationer og diverse tilsyn.

Mobil: 28 69 65 22
e-mail: vv-drift@harridslevvand.dk

Hans Harbeck

Sekretær

Sekretæren sørger for dagsordner, referater mm. til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger,
samt redigering af hjemmesiden.

Mobil: 40 27 61 14
e-mail: info@harridslevvand.dk