LEDNINGER (definitioner)

En jordledning er ledningen fra hus til grundens grænse mod offentlig vej.

En jordledning er anlagt af ejeren ved husets opførelse, og er ejerens ejendom.

Det er ejerens ansvar, at vedligeholde ledningen.

Efter at have konsulteret vandværksforeningens jurist gælder følgende:

Hvis der er et vandspild, skal lodsejeren omgående henvende sig til den nærmeste vvs entreprenør, og bede denne lukke for stophanen.

Ejeren kan selv grave op til ledningen, eller bede et firma grave op for frilæggelse af vandledningen.

Ejeren skal selv betale for arbejdet.

En vvs entreprenør skal derefter reparere ledningen for ejerens regning.

 

Harridslev Vandværks bestyrelse