Kontrol af vandmålere, rapport modtaget

De to gange 20 målere, der var sendt til kontrolmåling, viser nu, at alle målerne i parti 30 og 40 kan sidde i yderligere 3 år.
Rapporterne kan læses her:
Harridslev Vandværk. Kontrol af Parti nr. 30
Harridslev Vandværk. Kontrol af Parti nr. 40