Arkiv | Meddelelser RSS feed for denne sektion

Beroligende test for cloridazon

På baggrund af mistanken om pesticider i vores vand har vi fået testet råvandet for cloridazon. Resultatet viste at værdierne er under 0,01 ug/l (målegrænsen) […]

Read full story

Hvem har ansvar for vandledningen

Hvem har ansvaret for vandledningen fra stophanen til forbrugerens installation? Vandværkets ansvar for ledningsnettet stopper ved forbrugeren stophane i/udenfor skel. Derfra overgår ansvaret for jordledningen […]

Read full story

LEDNINGER (definitioner)

En jordledning er ledningen fra hus til grundens grænse mod offentlig vej. En jordledning er anlagt af ejeren ved husets opførelse, og er ejerens ejendom. […]

Read full story