Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det frisk, sundt og rent takket være naturen.vandhane
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdninger, landbrug og industri.
Hos Harridslev Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Har man lyst til at få en forklaring på alle disse tal, er her et fint dokument fra Eurofins som analyserer vore prøver: hvad_betyder_det

Ifølge gældende drikkevandsbekendtgørelse skal vi en gang om året udfylde et info ark til forbrugerne, det kommer her: information-til-forbrugerne-om-drikkevandet-20192


Vandets hårdhed er 12 °dH (07.10.2021), tidligere 14 °dH.
Hårdhedsgraden har bl. a. betydning for dosering af vaskepulver.
På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.


Bemærkninger til prøver taget i 2021:
Prøve 11 er udvidet med en hel række nye test for pesticider, alle er under detekteringsgrænsen.
Prøve 14 og 15 er måling på de nye filtre under indkøring. Mangan er lidt over max tilladelig på filter 2 (0.08 med max på 0.05 mg/l).

Bemærkninger til prøver taget i 2020:
Prøve 7 og 8: Jern og turbiditet var over maks i prøve 7, derfor ny prøve 8, der igen viser normale forhold.

Bemærkninger til prøver taget i 2019:
Der har været konstateret en pesticid i vores vand: DMS N,N-dimethylsulfamid,
se vandprøve 7, 2019 (AR-19-CA-00880432-01) o.017.
Derfor er der taget 2 ekstra vandprøver, for at efterprøve det, det er
Vandprøve 10, 2019 (AR-19-CA-00895756-01) <0.01 og
Vandprøve 9, 2019 )AR-19-CA-00895757-01) 0.011.
Der er dog ingen grund til bekymring, da værdierne er langt under maksimum (0.1).
Se også dette brev fra Randers kommune Harridslev Vandværk, opfølgning på spor af pesticider i drikkevandet
Vandprøve 3, 2020 (AR-20-CA-00921150-01) viser N,N-dimethylsulfamid på 0.016
Vandprøve 6, 2020 (AR-20-CA-20014876-01) viser N,N-dimethylsulfamid på 0.021


Se de seneste analyser udtaget på vandværk og ledningsnet herunder:

Nr Sted Dato Dokument
2022
4 Spangen 14 05/08-2022 AR-22-CG-22088556-01
3 Spangen 14 05/08-2022 AR-22-CG-22088556-01
2 Udbyhøjvej 369 10/03-2022 AR-22-CG-22027074-01
1 Udbyhøjvej 369 10/03-2022 AR-22-CG-22027070-01
2021
15 Ny Filter 1 på vandværk 15/12-2021 AR-21-CA-21148335-01
14 Ny Filter 2 på vandværk 15/12-2021 AR-21-CA-21148334-01
13 Basager 27 15/12-2021 AR-22-CG-21148321-01
12 Basager 27 15/12-2021 AR-21-CG-21148315-01
11 Vandværket 07/10-2021 AR-21-CA-21114088-01
10 Skolevænget 1 07/10-2021 AR-21-CA-21114137-01
9 Skolevænget 7 07/10-2021 AR-21-CA-21114138-01
8 Basager 27 19/05-2021 AR-21-CA-21052357-01
7 Vandværket 19/05-2021 AR-21-CA-21052353-01
6 Spangen 14 12/05-2021 AR-21-CA-21050636-01
5 Basager 27 12/05-2021 AR-21-CA-21050599-01
4 Spangen 10 06/05-2021 AR-21-CA-21047653-01
3 Spangen 10 06/05-2021 AR-21-CA-21047651-01
2 Udbyhøjvej 369 10/02-2021 AR-21-CA-21013870-01
1 Udbyhøjvej 369 10/02-2021 AR-21-CA-21013869-01
2020
10 Basager 27 20/10-2020 AR-20-CA-20052798-01
9 Basager 27 20/10-2020 AR-20-CA-20052796-01
8 Skolen køkken 24/08-2020 AR-20-CA-20025882-01
7 Skolen køkken 28/07-2020 AR-20-CA-20014746-01
6 Vandværk 28/07-2020 AR-20-CA-20014876-01
5 Skolen SFO 28/07-2020 AR-20-CA-20014753-01
4 Vandværk 08/04-2020 AR-20-CA-00942606-01
3 Boring 2 03/02-2020 AR-20-CA-00921150-01
2 Udbyhøjvej 469 03/02-2020 AR-20-CA-00921156-0
1 Udbyhøjvej 469 03/02-2020 AR-20-CA-00921157-01
2019
12 Drikkevand Basager 11 20/11-2019 AR-19-CA-00898803-01
11 Drikkevand Basager 11 20/11-2019 AR-19-CA-00898802-01
10 Råvand-boringskontrol 12/11-2019 AR-19-CA-00895756-01
9 Råvand-boringskontrol 12/11-2019 AR-19-CA-00895757-01
8 Haldagervej 21 07/10-2019 AR-19-CA-00880454-01
7 Drikkevand driftskontrol 07/10-2019 AR-19-CA-00880432-01
6 Drikkevand driftskontrol 07/10-2019 AR-19-CA-00880457-01
5 Råvand-boringskontrol 27/06-2019 AR-19-CA-00840748-01
4 Drikkevand Spangen 10 27/06-2019 AR-19-CA-00840759-01
3 Drikkevand driftskontrol 27/06-2019 AR-19-CA-00840760-01
2 Drikkevand Udbyhøjvej 369 27/06-2019 AR-19-CA-00840770-01
1 Drikkevand ledningsnet 27/06-2019 AR-19-CA-00840771-01
2018
5 Råvand-boringskontrol 29/11 2018 AR-18-CA-00742785-01
4 Normalkontrol 07/11 2018 AR-18-CA-00734532-01
3 Råvand-boringskontrol 07/11 2018 AR-18-CA-00734531-01
2 Ledningsnettet 07/11 2018 AR-18-CA-00734535-01
1 Afgang vandværk 19/3-2018 AR-18-CA-00648772-01