Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det frisk, sundt og rent takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdninger, landbrug og industri.
Hos Harridslev Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Har man lyst til at få en forklaring på alle disse tal, er her et fint dokument fra Eurofins som analyserer vore prøver: hvad_betyder_det

Ifølge gældende drikkevandsbekendtgørelse skal vi en gang om året udfylde et info ark til forbrugerne, det kommer her: information-til-forbrugerne-om-drikkevandet-2019

Vandets hårdhed er ca. 13° dH.
Hårdhedsgraden har bl. a. betydning for dosering af vaskepulver.
På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Der har været konstateret en pesticid i vores vand: N,N-dimethylsulfamid, se vandprøve AR-19-CA-00880432-01 (o.017).
Derfor er der taget 2 ekstra vandprøver, for at efterprøve det, det er AR-19-CA-00895756-01 (<0.01) og AR-19-CA-00895757-01 (0.011).
Der er dog ingen grund til bekymring, da værdierne er langt under maksimum (0.1).
Se også dette brev fra Randers kommune Harridslev Vandværk, opfølgning på spor af pesticider i drikkevandet

Se de seneste analyser udtaget på vandværk og ledningsnet herunder:

Drikkevand Basager 11:            20/11-2019  AR-19-CA-00898803-01

Drikkevand Basager 11:            20/11-2019  AR-19-CA-00898802-01

Råvand-boringskontrol:           12/11-2019  AR-19-CA-00895756-01

Råvand-boringskontrol:           12/11-2019  AR-19-CA-00895757-01

Drikkevand Haldagervej 21:    07/10-2019  AR-19-CA-00880454-01

Drikkevand driftskontrol:       07/10-2019  AR-19-CA-00880432-01

Drikkevand driftskontrol:        07/10-2019  AR-19-CA-00880457-01

 

Råvand-boringskontrol:           27/06-2019  AR-19-CA-00840748-01

Drikkevand Spangen 10:          27/06-2019  AR-19-CA-00840759-01

Drikkevand driftskontrol:        27/06-2019  AR-19-CA-00840760-01

Drikkevand Udbyhøjvej 369:   27/06-2019  AR-19-CA-00840770-01

Drikkevand ledningsnet:          27/06-2019  AR-19-CA-00840771-01

——

Råvand-boringskontrol:            29/11 2018 AR-18-CA-00742785-01

Normalkontrol:                           07/11 2018 AR-18-CA-00734532-01

Råvand-boringskontrol:           07/11 2018 AR-18-CA-00734531-01

Ledningsnettet:
– Begrænset kontrol                  07/11 2018 AR-18-CA-00734535-01

Afgang vandværk:
– Udvidet kontrol d.                    19/3-2018 AR-18-CA-00648772-01