Indvindingsopland

Harridslev Vandværk indvinder vand fra 2 boringer tæt ved det nære bymiljø og marker. De henter grundvand i dybden under Harridslev og omegn.

Så pas på vores grundvand – spar på forbruget af gift i haver og på marker.