Filterskift

Vandværket har to sand filtre, en til hver boring, der filtrerer hovedsagelig jern og okker.
Det ene filter viser nu dårligere resultat og det er konstateret, at de indvendige rør er så tæret, at filteret må udskiftes.

Det dårlige filter er fra 1976, og det andet er fra 1964, så de er langt over forventet levetid som er 30 år.
Derfor har vi valgt at skifte begge filtre i år.

Bemærk, dette arbejde forventes IKKE at give gener i vandforsyningen!
Ligeledes bliver der IKKE tale om ekstra opkrævning eller øgning af vandprisen, vi har midlerne til at betale for dette store projekt!

Uge 20

Arbejdet begynder i uge 20 med at grave ud til ny sokkel, da vandværksbygningen skal udvides med ca. 3 m mod syd for at give rimelig plads omkring de nye filtre.

20210504_194055

Vandværksbygningen, forsiden

20210504_193318

Bagsiden, bemærk de blå streger i græsset der markerer udvidelsen

20210504_200143

Det er filter 1 der ikke er optimal længere og skal skiftes

20210504_200308

Filter 2 der er fra 1964 der nu også skiftes

20210518_131524

Udgravning er begyndt

 

20210521_113007

Så er muren væltet og det røde defekte filter er fjernet.

20210521_112919

Det fjernede filter Vi kører nu alene på boring 2 (den der er længst væk) og det grå filter i hovedbygningen

Uge 21

20210527_112202

Så er sokkelstenene på plads.

Uge 22

20210604_151923

Så er soklen og gulvet støbt. Murer er i gang med at rejse murene

20210604_151955

20210611_161210

Så er taget fjernet fra det nuværende filterrum og murene tager form

20210611_161334

Uge 27

IMG_0320 IMG_0321 IMG_0322

IMG_0317

Uge 28

20210719_113713

Murene færdig, udvendig flisearbejde næsten færdig terrain planeret

20210719_113634

Rørene fra de to boringer er ført ind i det nye filterrum og forbundet midlertidig til det gamle filter

Uge 31

IMG_0347

Så er der lagt fliser

Uge 32

 

 

IMG_0563

Så er der malet indvendig, midlertidig dør og tag sat op

 

 

IMG_0743

Så er de nye filtre sat ind og delvis forbundet

IMG_0742

 

IMG_0744

IMG_0763

Taget er ved at blive lavet

Uge 43

20211025_155319

Så er taget næsten færdig, mangler et lag tagpap

 

20211025_155203

Elektriker skal trække kabler så kommer loftet op (trolltex)

Uge 45

20211110_155351

Så er taget færdigt og den nye dør til filterrummet er sat i, elektriker er næsten færdig

Uge 49

Begge filtre er nu blevet fyldt med filtermateriale og de skylles nu.
Der tages løbende prøver af filtrene, i øjeblikket (14.12.2021) er mangan ikke helt nede på grænseværdien.
Når alle tal er i orden bliver filtrene koblet i drift.
Derefter skal det gamle grå filter fjernes, det skal saves i stykker for at kunne komme ud.

Uge 1

Filtrene er den 3.1.2022 taget i drift.
Her billeder fra omkoblingen.
20220103_105024

20220103_105700

Det gamle filter vi har kørt på alene i ½ år. Det bliver fjernet efterfølgende

Uge 3

Så er der sat forklaring på alle rør
IMG_0035

IMG_0037

IMG_0038