Filterskift

Vandværket har to sand filtre, en til hver boring, der filtrerer hovedsagelig jern og okker.
Det ene filter viser nu dårligere resultat og det er konstateret, at de indvendige rør er så tæret, at filteret må udskiftes.

Det dårlige filter er fra 1976, og det andet er fra 1964, så de er langt over forventet levetid som er 30 år.
Derfor har vi valgt at skifte begge filtre i år.

Bemærk, dette arbejde forventes IKKE at give gener i vandforsyningen!
Ligeledes bliver der IKKE tale om ekstra opkrævning eller øgning af vandprisen, vi har midlerne til at betale for dette store projekt!

Uge 20

Arbejdet begynder i uge 20 med at grave ud til ny sokkel, da vandværksbygningen skal udvides med ca. 3 m mod syd for at give rimelig plads omkring de nye filtre.

20210504_194055

Vandværksbygningen, forsiden

20210504_193318

Bagsiden, bemærk de blå streger i græsset der markerer udvidelsen

20210504_200143

Det er filter 1 der ikke er optimal længere og skal skiftes

20210504_200308

Filter 2 der er fra 1964 der nu også skiftes

20210518_131524

Udgravning er begyndt

 

20210521_113007

Så er muren væltet og det røde defekte filter er fjernet.

20210521_112919

Det fjernede filter Vi kører nu alene på boring 2 (den der er længst væk) og det grå filter i hovedbygningen

Uge 21

20210527_112202

Så er sokkelstenene på plads.

Uge 22

20210604_151923

Så er soklen og gulvet støbt. Murer er i gang med at rejse murene

20210604_151955