Lokal Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

Formand Egon Simonsen 2332 8959 formand@harridslevvand.dk
Vandværks-passer William Ejlersen 2869 6522 vv-drift@harridslevvand.dk
Kasserer Anja Olesen 2166 4962 kasserer@harridslevvand.dk
Kortansvarlig Morten Laursen 5174 2150 kortansvarlig@harridslevvand.dk
Sekretær Hans Harbeck 4027 6114 info@harridslevvand.dk

Håndværkere og materiel

Elektriker  Knud Jørgensen  8644 1322  elfirma@knud-jorgensen.dk
VVS  Harridslev Smede 8644 1210
2015 0130
 mail@harridslevsmede.dk
Entreprenør  Harridslev Entreprenørforretning 8644 1778
El-forsyning
Lokalpoliti
TeleDanmark
(påvisning af kabler)
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Nødstrømsanlæg
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Fødevareregion
Teknisk rådgiver DVN 9866 6666
6039 9660
dvn@dvn.dk
 Elektronik

Nabovandværker

 Støvring vandværk  http://8930stovringvandvaerk.dk
 Lindbjerg vandværk  https://www.lindbjerg-vand.dk
 Gimming vandværk  Verdo
 Dronningborg vandværk  http://www.dronningborg-vand.dk

Følsomme forbrugere

Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri