Beredskabsplan

Beredskab vedr Corona virus er følgende underrettet og tiltræder hvis bestyrelsen i Harridslev vandværk rammes af virus:

Rene Roest arb på grundfoss tilknyttet pumper på vandværket           tlf 20146780    arb 21709722

Form. for Mellerup vandværk Jan Flemming Neimann                         tlf 30891381

Harridslev smed Michael Laursen arb. for Harridslev vandværk         tlf 86441210   mob 20150130

 

Vandværkets beredskab består af :sos

Alarmeringslister

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

  1. Kort om beredskabsplaner (pdf)
  2. Generel handling i beredskabssituationer (pdf)
  3. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads (pdf)
  4. Handlingsplan ved forurening af forsyningensanlæg (pdf)
  5. Handlingsplan ved lækager på ledningsnet (pdf)
  6. Handlingsplan ved klordesinficering (pdf)
  7. Handlingsplan ved brand og eksplosion (pdf)
  8. Handlingsplan ved strømudfald (pdf)
  9. Trusler om sabotage (pdf)

Skema til afrapportering af handlingsforløb
blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Skema til afrapportering af handlingsforløb (pdf)

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader