Ansøgning om vandtilslutning

Den autoriserede VVS-installatør fremsender Danske Vandværkers Forenings normalblanket, Dafolo 1357, til Harridslev Vandværk i udfyldt stand.

Vandur med kontraventil og plombering udleveres til den aut. VVS-installatør efter forudgående aftale af formand Egon Simonsen, Dr. Madsensvej 15, mobil 23 32 89 59.

Når arbejdet er udført færdigmelder den aut. VVS-installatør på Dafolo formularen side 2 til Harridslev Vandværk, formanden, der registrerer forbrugeren.

DVFs normalblanket, Dafolo 1357, anvendes også ved større ændringer af vandinstallationen.

 

Her kan du download blanketten til udprintning: Ansøgning om vandtilslutning – Nr. 1357

Her er der en blanket der kan udfyldes digital: Ansøgning om vandtilslutning-1357-redigerbar